We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.
Accept
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจร้องขอไม่ให้มีการเดินทางไปมา หรืออาจมีการปิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวชั่วคราว หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

สำหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการแต่ละแห่ง

ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ

ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ_1
ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ_2
ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ_3
ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ_4
ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ_1 ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ_2 ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ_3 ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ_4

ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ เป็นศาลเจ้าที่อุเอะซึหงิ เค็นชิน ไดเมียวยุคเซ็งโกะกุได้สร้างขึ้นตรงที่เดิมเคยเป็นปราสาทโยเนะซาวะฮอนมารุ เมื่อปี ค.ศ.1876 โดยมีอุเอะซึหงิ โยซันเป็นเทพที่ประดิษฐานอยู่ จากการเกิดเพลิงไหม้โยเนะซาวะครั้งใหญ่ แม้ว่าอาคารแทบทั้งหมดจะถูกไฟไหม้ แต่หลังจากนั้นได้รับเงินช่วยเหลือจากประเทศและการลงแรงช่วยเหลือของชาวเมืองโยเนะซาวะ จึงทำให้เสร็จสมบูรณ์เป็นศาลเจ้าในปัจจุบันเมื่อปี ค.ศ.1923 ภายในบริเวณศาลเจ้า มีเทโชเด็น ที่เป็นอาคารที่ใช้เก็บสมบัติของศาลเจ้าอุเอะซึหงิ

ที่อยู่

1-4-13 มารุโนะอุชิ โยเนะซาวะชิ จังหวัดยามากาตะ

การเดินทาง

  • นั่งแท๊กซี่จาก JR สถานีโยเนะซาวะ ทางออกทิศตะวันตก ประมาณ 5 นาที

เวลาทำการ

เวลาเปิดประตู : 6:00 น. (เดือนเมษายน - พฤศจิกายน)
7:00 น. (เดือนธันวาคม - มีนาคม)เวลาปิดประตู : 17:00 น.(เทโชเด็น 9:00 - 16:00 น.)

วันหยุด

ตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด(เทโชเด็น: ปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาว วันที่ 1 เดือนธันวาคม -ปลายเดือนมีนาคมถัดไป)

เว็บไซต์

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

ตลอดปี

จุดสำคัญ

นั่งรถบัสวิ่งวนรอบเมือง โยเนะซาอะโดะ วนขวา จาก JR สถานีโยเนะซาวะ ทางออกทิศตะวันตก ประมาณ 11 นาที ลงรถที่ "อุเอะซึหงิจินจะมาเอะ"

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

COPYRIGHT © TOHOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.

Back to Top