We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.
Accept
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว อีเวนต์ และอื่นๆ (เวลาทำการ ฯลฯ) ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและรายละเอียดได้ทางโฮมเพจทางการ ฯลฯ ของแต่ละหน่วยงานในท้องถิ่น แต่ละสถานที่ และอีเวนต์ต่างๆ

สวนสาธารณะฮิโยริยามะ

สวนสาธารณะฮิโยริยามะ_1
สวนสาธารณะฮิโยริยามะ_2
สวนสาธารณะฮิโยริยามะ_3
สวนสาธารณะฮิโยริยามะ_4
สวนสาธารณะฮิโยริยามะ_1 สวนสาธารณะฮิโยริยามะ_2 สวนสาธารณะฮิโยริยามะ_3 สวนสาธารณะฮิโยริยามะ_4

©AFLO

สวนสาธารณะฮิโยริยามะที่พระอาทิตย์ตกในทะเลญี่ปุ่นกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ท่องเที่ยว ยังเป็นสถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียงอีกด้วย มีการจัดเทศกาลซากาตะฮิโยริยามะซากุระในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี ซากุระพันธุ์โซเมโยชิโนะต่างๆประมาณ 400 ต้นจะบานสะพรั่ง กลางคืนจะมีการไลท์อัพด้วยโคมไฟกระดาษภายในสวน มีประภาคารไม้หกเหลี่ยม , หินบอกทิศทางและเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่ถูกใช้งานในสมัยก่อนที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้ได้บรรยากาศของเมืองท่า

ที่อยู่

1-127 มินามิชินมาชิ เมืองซากาตะ จังหวัดยามากาตะ

การเดินทาง

เส้นทาง 1

  • ลงรถไฟที่สถานีซากาตะ JR สายอุเอะสึฮอนเซ็น ขึ้นรถบัสโชไนโคซู   สายวิ่งวนในเมืองซากาตะ คอร์ส A5 นาที ลงที่โคโตบุกิโจ เดิน 5 นาที

เส้นทาง 2

  • นั่งรถบัสวิ่งรอบเมืองวนซ้าย "รุนรุนบัส" จากหน้าสถานีซากาตะ 25 นาที ลงที่โคโตบุกิโจ เดิน 5 นาที

เวลาทำการ

-

วันหยุด

-

เว็บไซต์

https://yamagatakanko.com/th/attractions/detail_402.html

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

เมษายน

จุดสำคัญ

ช่วงที่ซากุระบานเต็มที่ของทุกปี : กลางเดือนเมษายน〜ปลายเดือนเมษายน

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางการเข้าพักระยะยาวใหม่ล่าสุด!

เส้นทางแนะนำ

เส้นทางอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

COPYRIGHT © TOHOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.

Back to Top