เจดีย์ห้าชั้น ฮะกุโระซัน

เจดีย์ห้าชั้น ฮะกุโระซัน_1
เจดีย์ห้าชั้น ฮะกุโระซัน_2
เจดีย์ห้าชั้น ฮะกุโระซัน_3
เจดีย์ห้าชั้น ฮะกุโระซัน_4
เจดีย์ห้าชั้น ฮะกุโระซัน_1 เจดีย์ห้าชั้น ฮะกุโระซัน_2 เจดีย์ห้าชั้น ฮะกุโระซัน_3 เจดีย์ห้าชั้น ฮะกุโระซัน_4

©AFLO

กล่าวกันว่าเป็นหอคอยที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ และถูกสร้างขึ้นโดยไทระ โนะ มาสะคาโดะ ตัวหอคอยในปัจจุบัน กล่าวกันว่าถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อประมาณ 600 ปีที่ผ่านมา เป็นหอคอยสามช่วงห้าชั้นที่มุงหลังคาด้วยไม้บางๆ มีความสูง 29 เมตร ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติเมือปีค.ศ.1966 บันไดหิน 2466 ขั้นและป่าสนทำให้มีบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ และยังถูกลงทะเบียนในมิชลิน กรีนไกด์ แจแปน ให้อยู่ในระดับสามดาว

ที่อยู่

โทเกะ ฮะกุโระซัน อะสะ ฮะกุโระมาชิ อำเภอซุรุโอกะ จังหวัดยามากาตะ

การเดินทาง

  • จาก JR สถานีซุรุโอกะ ขึ้นรถบัสสาย กัซซันฮาชิโกเมะ , ฮะกุโระซันโจ , ซุยชินมงอิกิ 40 นาที ~ ลงที่ป้ายซุยชินมง

เวลาทำการ

พระอาทิตย์ขึ้น ~ พระอาทิตย์ตก

วันหยุด

เว็บไซต์

http://hagurokanko.jp/en/

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

ตลอดปี

จุดสำคัญ

การเข้าไปเยี่ยมชมเจดีย์ห้าชั้น ต้องเดินเข้าจากทางเข้าศาลเจ้า (ซุยชินมง) แล้วขึ้นบันไดหินไป ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
繧ケ繝昴ャ繝亥錐

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

COPYRIGHT © TOHOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.

Back to Top