ชิดาเระซากุระที่ทางรถไฟสายนิตจู

ชิดาเระซากุระที่ทางรถไฟสายนิตจู_1
ชิดาเระซากุระที่ทางรถไฟสายนิตจู_2
ชิดาเระซากุระที่ทางรถไฟสายนิตจู_3
ชิดาเระซากุระที่ทางรถไฟสายนิตจู_4
ชิดาเระซากุระที่ทางรถไฟสายนิตจู_1 ชิดาเระซากุระที่ทางรถไฟสายนิตจู_2 ชิดาเระซากุระที่ทางรถไฟสายนิตจู_3 ชิดาเระซากุระที่ทางรถไฟสายนิตจู_4

©AFLO

สายนิตจู เป็นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีคิตะคาตะและสถานีอัทสึชิโอะในอดีต หลังจากที่เลิกใช้ไปเมื่อปีค.ศ.1984 ถูกจัดทำให้เป็นถนนสำหรับเดินเล่น (ไซคลิ่งโรด) โดยปลูกต้นชิดาเระซากุระ 1,000ต้นไปตามทางที่ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร กลายเป็นแนวต้นซากุระที่บานสะพรั่งอย่างสวยงามในช่วงปลายเดือนเมษายน มีผู้คนมาชมมากมาย มีการจัดแสดง SL (รถจักรไอน้ำ) ไว้ที่ระหว่างทางของถนนเดินเล่น จนกลายเป็นจุดที่นิยมไปถ่ายรูป

ดูเส้นทางท่องเที่ยวที่รวมสถานที่แห่งนี้

WHITE & PINK

ที่อยู่

อะสะ โอะชิคิริฮิกาชิ /อะสะ สุวะ คิตะคาตะชิ จังหวัดฟุกุชิม่า

การเดินทาง

  • เดินจาก JR สถานี "คิตะคาตะ" ประมาณ 3 นาที

เวลาทำการ

วันหยุด

เว็บไซต์

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

เมษายน

จุดสำคัญ

ช่วงที่ซากุระบานสะพรั่งตอนปลายเดือนเมษายนจะมีผู้คนแออัดหนาแน่น ขอแนะนำให้มาเดินเล่นแต่เช้า

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

COPYRIGHT © TOHOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.

Back to Top