โอซากิฮะชิมังกู

โอซากิฮะชิมังกู_1
โอซากิฮะชิมังกู_2
โอซากิฮะชิมังกู_3
โอซากิฮะชิมังกู_4
โอซากิฮะชิมังกู_1 โอซากิฮะชิมังกู_2 โอซากิฮะชิมังกู_3 โอซากิฮะชิมังกู_4

ศาลเจ้าที่สร้างในปีค.ศ. 1607 โดยดาเตะ มาซามุเนะ ไดเมียวในยุคเซ็งโกะกุ ศาลเจ้าที่มีสีดำและมีลายแกะสลักสีทองและสีสันที่สวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ มีการนำเอามัทสึคะซะระ (สนที่ใช้ประดับบ้านตอนปีใหม่) และโอะฟุดะ (ป้ายเครื่องราง) เก่ามาเผาใน “เทศกาลมัทสึทาคิ (ดงโตะไซ)” (มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ของเมืองเซนได) ในวันที่ 14 มกราคม เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและธุรกิจเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่ “ฮาดาดะไมริ” ที่จัดขึ้นในตอนนี้ก็มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ

ที่อยู่

4-6-1 ฮะชิมัง อะโอะบะคุ เซนไดชิ จังหวัดมิยางิ

การเดินทาง

เส้นทาง 1

  • จากหน้าสถานีเซนได (สถานีรถบัสทิศตะวันตก ป้ายรถหมายเลข 16) ใช้รถลูเพิลเซนได 43นาที , นลงที่ "โอซากิฮะชิมังกูมาเอะ"

เส้นทาง 2

  • จากป้ายรถบัสหมายเลข 10 หรือหมายเลข 15 ที่จุดจอดรถบัสทางออกทิศตะวันตกของสถานีรถไฟเซ็นได ขึ้นซิตี้บัสแล้วลงที่โอซากิฮาจิมังกูมาเอะ
    ซึ่งใช้เวลา 20 นาที แล้วเดินต่ออีก 5 นาทีไปยังศาลเจ้า

เวลาทำการ

9:00-17:00

วันหยุด

ตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด

เว็บไซต์

http://www.oosaki-hachiman.or.jp/pop/index.html

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

-

จุดสำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

COPYRIGHT © TOHOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.

Back to Top